p073

入江 靖博 展

入江 靖博


会期:1984年11月26日---12月1日

作家名:入江 靖博
     イリエ ヤスヒロ

形態・素材:インスタレーション: 木、木材、竹、シュロ縄

展覧会DM

(photo:S)⇄ ページ・ナビゲーション ⇄